Lapas karte
Zantes ģimenes atbalsta centrs logo
Zantes ģimenes atbalsta centrs
Facebook

Strādājam 24/7
Sociālo gadījumu vadītāja Elita Šmelde – 29120439
Madara Jefišova – 20280504
Vadītāja Aija Švāne – 26353631
Adrese: Skolas iela 4, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads, LV-3134

Mūsu centra komanda

Valdes locekle

Aija Švāne  tel. 26353631

Sociālo gadījumu vadītājas

Elita Šmelde  tel. 29120439

Madara Jefišova  tel. 20280504

Klīniskie psihologi

Laura Puniņa

Svetlana Stepule

Sociālais darbinieks

Brina Leskavniece

Sociālās audzinātājas

Ina Plotko - vecākā sociālā audzinātāja

Anda Besere

Dace Krastiņa

Ligita Feldmane

Dace Roze

Zeltīte Fetere

Aina Jēce

Nijole Feldmane