Zante family support center | projects
15658
page-template-default,page,page-id-15658,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Projects

"Health promotion activities Kandava"

Kandava Council on 7 June 2017, launched a project "Health promotion activities Kandava". Classes and workshops were able to attend free of charge anyone Kandavas county resident. In 2018, the project will continue and Kandava Regional Council plans to hold a variety of physical activities, classes and seminars. And this year, classes and seminars take place and is also available as the foundation "Zante family support center".
As before, all activities Kandava citizens and support center for customers free of charge.

27990671_1012590628909323_908325399_o27990824_1012590622242657_145981384_o28080595_1012590498909336_1332417814_o

Art therapy sessions for children Crisis Center

Nodibinājums ”Zantes ģimenes krīzes centrs” sniedz sociālpsiholoģisko rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem no visas Latvijas. Sociālpsiholoģisko palīdzību krīzes centrā ik gadu saņem 210 bērni un pusaudži, un ne mazāk kā 36 mātes, kas ievietotas krīzes centrā, kā pavadones kopā ar saviem bēriem. Rehabilitācijas ietvaros bērni apmeklē klīnisko psihologu konsultācijas, tiekas ar sociālajiem darbiniekiem, sadarbojas ar sociālajiem audzinātājiem. Paralēli izstrādātajai valsts programmai, krīzes centra speciālisti cenšas realizēt dažādas papildmetodes, lai iemācītu, uzlabotu, palīdzētu un sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku palīdzību šiem bērniem, kuri cietuši seksuālajā, emocionālajā vai fiziskajā vardarbībā. Lai bērns izejot no krīzes centra jūtas kādam piederīgs, spēj izprast savas emocijas un māk tās kontrolēt, lai bērns jūtas laimīgāks un cerīgāks. Lai bērns apgūtu prasmi sadzīvot un dzīvot ar apkārtējiem – vienaudžiem un pieaugušajiem.

In this project we want to realize art therapy cycle, where art and the creative process used for therapeutic or curative purposes, to improve and enhance human mental, emotional and physical well-being. Trained to raise self-esteem, promote positive self-image formation.

The project '' Art Therapy abused children '' is implemented by the European Agricultural Fund for Rural Development Latvian Rural Development Program 2014- 2020 event '' Support to LEADER local development (community driven local development strategy ' sub ''Implementation of actions under the community-led local development strategy' ') co-financing.

collage-2017-09-29 (3)

Playground extension

Nodibinājums ”Zantes ģimenes krīzes centrs” ieguvis finansējumu, lai paplašinātu krīzes centra teritorijā esošo rotaļu laukumu. Projektā tiek plānots iegādāties āra trenažierus un mūsdienīgu rotaļu laukuma aprīkojumu, lai bērniem un jauniešiem,kuri uzturas krīzes centrā būtu iespēja pēc iespējas dažādāk, kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk izbaudīt āra aktivitātes. Projekts tiek realizēts pateicoties iegūtajam finansējumam projektu konkursā NATO Charity Bazaar

Kanisterapija crisis center for children

Pateicoties labdarības veikala ”Otra elpa” stipendiju konkursam esam uzsākuši kanisterapijas nodarbību ciklu mūsu centra bērniem un pusaudžiem. Ar terapijas palīdzību iespējam mazināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības sekas, pozitīvā ietekme uz bērniem – tie nomierina, iedrošina, veicina attīstību un palīdz atveseļoties.