Zantes ģimenes atbalsta centrs | Projekti
15658
page-template-default,page,page-id-15658,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Projekti

“Veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”

Kandavas novads dome 2017. gada 7. jūnijā sāka īstenot projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”. Nodarbības un seminārus varēja apmeklēt bez maksas ikviens Kandavas novada iedzīvotājs. 2018. gadā projekts turpināsies un Kandavas novada dome plāno rīkot dažādas fiziskās aktivitātes, nodarbības un seminārus. Un šogad nodarbības un semināri norisinās un iedzīvotājiem ir pieejami arī nodibinājumā ”Zantes ģimenes atbalsta centrs”.
Tāpat kā iepriekš, visas aktivitātes Kandavas novada iedzīvotājiem un atbalsta centra klientiem, pieejamas bez maksas.

27990671_1012590628909323_908325399_o27990824_1012590622242657_145981384_o28080595_1012590498909336_1332417814_o

 

 

 

 

Mākslas terapijas nodarbības krīzes centra bērniem

Nodibinājums ”Zantes ģimenes krīzes centrs” sniedz sociālpsiholoģisko rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem no visas Latvijas. Sociālpsiholoģisko palīdzību krīzes centrā ik gadu saņem 210 bērni un pusaudži, un ne mazāk kā 36 mātes, kas ievietotas krīzes centrā, kā pavadones kopā ar saviem bēriem. Rehabilitācijas ietvaros bērni apmeklē klīnisko psihologu konsultācijas, tiekas ar sociālajiem darbiniekiem, sadarbojas ar sociālajiem audzinātājiem. Paralēli izstrādātajai valsts programmai, krīzes centra speciālisti cenšas realizēt dažādas papildmetodes, lai iemācītu, uzlabotu, palīdzētu un sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku palīdzību šiem bērniem, kuri cietuši seksuālajā, emocionālajā vai fiziskajā vardarbībā. Lai bērns izejot no krīzes centra jūtas kādam piederīgs, spēj izprast savas emocijas un māk tās kontrolēt, lai bērns jūtas laimīgāks un cerīgāks. Lai bērns apgūtu prasmi sadzīvot un dzīvot ar apkārtējiem – vienaudžiem un pieaugušajiem.

Šajā projektā vēlamies realizēt mākslas terapiju ciklu, kur mākslu un radošo procesu izmanto terapeitiskā jeb ārstnieciskā nolūkā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Iemāca paaugstināt pašvērtējumu, veicināt pozitīva paštēla veidošanos.

Projekts ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’ tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma ‘’Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija’’ apakšpasākuma ‘’Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ ) līdzfinansējumu.

collage-2017-09-29 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaļu laukuma paplašināšana

Nodibinājums ”Zantes ģimenes krīzes centrs” ieguvis finansējumu, lai paplašinātu krīzes centra teritorijā esošo rotaļu laukumu. Projektā tiek plānots iegādāties āra trenažierus un mūsdienīgu rotaļu laukuma aprīkojumu, lai bērniem un jauniešiem,kuri uzturas krīzes centrā būtu iespēja pēc iespējas dažādāk, kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk izbaudīt āra aktivitātes. Projekts tiek realizēts pateicoties iegūtajam finansējumam projektu konkursā NATO Charity Bazaar

 

 

Kanisterapija krīzes centra bērniem

Pateicoties labdarības veikala ”Otra elpa” stipendiju konkursam esam uzsākuši kanisterapijas nodarbību ciklu mūsu centra bērniem un pusaudžiem. Ar terapijas palīdzību iespējam mazināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības sekas, pozitīvā ietekme uz bērniem – tie nomierina, iedrošina, veicina attīstību un palīdz atveseļoties.