Zantes ģimenes atbalsta centrs | Pakalpojumi
14093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
a
Mūsu darbības pamatvirzieni

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušiem bērniem:

 • Vardarbības gadījumos un krīzes situācijās nodrošināt bērniem un ģimenēm ar bērniem stacionāru sociālo rehabilitāciju līdz 30 dienu ilgam sociālās rehabilitācijas kursam.
 • Vardarbības gadījumos un krīzes situācijās nodrošināt bērniem un ģimenēm ar bērniem stacionāru sociālo rehabilitāciju līdz 60 dienu ilgam sociālās rehabilitācijas kursam, ja tiek uzsākts kriminālprocess
 • Vardarbības gadījumos un krīzes situācijās nodrošināt bērniem un ģimenēm ar bērniem ambulatoru sociālo rehabilitāciju .
 • Informatīvi izglītojošais darbs ar sabiedrību. Mērķgrupa, kam paredzeti pakalpojumi….

  ….bērni , kas pamesti novārtā, cietuši no psiholoģiskās, seksuālās un/vai emocionālās vardarbības

  …..bērni, kuri iesaistīti kriminālprocesā, kuriem vajadzīga droša vide

  ……ģimenes ar bērniem, kas cietušas no prettiesiskam darbībām

  … nepilngadīgas grūtnieces un māmiņas

  …..nabadzības un sociālajam riskam pakļautie iedzīvotāji

  No valsts budžeta finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām:

  Sociālā rehabilitācija tiek sniegta no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles cietušām pilngadīgām personām atbilstoši MK noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

  Sociālās rehabilitācijas kurss – līdz 30 dienām ar izmitināšanu. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām, ja persona ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros

Mūsu darbības mērķi

1.Sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām, sniegt atbalstu bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās;

2.Darboties kā izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;

3.Sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un sievietēm, īpaši vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem;

4.Izstrādāt un organizēt apmācību programmas;

a
Mūsu partneri

Mūsu centram ir daudz sadarbības organizācijas gan privātajā sektorā, gan nevalstisko organizāciju sektorā.

Ievietošanas informācija

Pirms bērna ievietošanas institūcijā pašvaldībai jābūt noslēgtiem līgumiem par pakalpojuma saņemšanu. Pakalpojuma līgums bērnam. Pakalpojuma līgums pavadošai personai. Pēc līguma aizpildīšanas un parakstīšanas to jānogādā nodibinājumā ”Zantes ģimenes atbalsta centrā” divos eksemplāros. Jautājumu gadījumā sazināties ar sociālo gadījumu vadītāju Elitu Šmeldi – 29120439, Madaru Jefišovu – 20280504 vai valdes locekli Aiju Švāni – 26353631

Bērns institūcijā NETIEK UZŅEMTS bez minētās dokumentācijas.

Atbalsta centrs nenodrošina klientus, kuriem ir hroniskas saslimšanas, ar medikamentiem. Bērniem ar hroniskām saslimšanām OBLIGĀTI līdzi jādod medikamentus !

UZMANĪBU!

SKOLAS VECUMA BĒRNIEM PRIEKŠ MĀCĪBĀM JĀŅEM LĪDZI PLANŠETDATORS AR INTERNETA PIESLĒGUMU VAI PORTATĪVAIS DATORS, KĀ ARĪ CITAS MĀCĪŠANĀS PROCESAM NEPIECIEŠAMĀS LIETAS

Bērniem tuvas personas, kam nav saskarsmes tiesību ierobežojuma / lieguma , drīkst apciemot bērnus centrā darba dienās darba laikā, vai citā laikā, iepriekš saskaņojot savu ierašanos ar sociālo gadījumu vadītāju Elitu Šmeldi – 29120439, Madaru Jefišovu – 20280504 vai valdes locekli Aiju Švāni – 26353631