Lapas karte
Zantes ģimenes atbalsta centrs logo
Zantes ģimenes atbalsta centrs
Facebook

Strādājam 24/7
Sociālo gadījumu vadītāja Elita Šmelde – 29120439
Madara Jefišova – 20280504
Vadītāja Aija Švāne – 26353631
Adrese: Skolas iela 4, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads, LV-3134

Pakalpojumi

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem

kalendarsa5.jpg

  • Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušiem bērniem
  • Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem bērniem ir pieejama bērniem, kas cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt bērna fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanos, kā arī veicināt viņa integrēšanos sabiedrībā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kurss institūcijā bērnam, kas cietis no vardarbības, ir līdz 30 dienām vai vai līdz 60 dienām, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess. 

Bērnu var ievietot kopā ar pavadoni.

Nepieciešamie dokumenti, lai ievietotu bērnu centrā :

Bērniem tuvas personas, kam nav saskarsmes tiesību ierobežojuma/lieguma, drīkst apciemot bērnus centrā darba dienās darba laikā, vai citā laikā, iepriekš saskaņojot savu ierašanos ar sociālo gadījumu vadītāju Elitu Šmeldi – 29120439, Madaru Jefišovu – 20280504 vai vadītāju Aiju Švāni – 26353631


No valsts budžeta finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

Sociālā rehabilitācija tiek sniegta no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles cietušām pilngadīgām personām atbilstoši MK noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām pilngadīgām personām”.

Sociālās rehabilitācijas kurss - līdz 30 dienām ar izmitināšanu. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām, ja persona ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros.

Pilngadīgo personu var ievietot kopā ar bērniem.

Nepieciešamie dokumenti, lai ievietotu pilngadīgo personu centrā :


Pašvaldības apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

 Jautājumu gadījumā sazināties ar sociālo gadījumu vadītāju Elitu Šmeldi – 29120439, Madaru Jefišovu – 20280504 vai vadītāju Aiju Švāni – 26353631