Zantes ģimenes atbalsta centrs | Jaunumi
15348
paged,page-template,page-template-blog-large-image-simple,page-template-blog-large-image-simple-php,page,page-id-15348,paged-5,page-paged-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Lielisku rudens pēcpusdienu mums sagādāja Latvijas bērnu fonds, sadarbībā ar dzejnieku Normundu Beļski, aicinot uz savas jaunās grāmatas prezentāciju ‘’Vectētiņa brīnumu lāde’’ atvēršanas svētkiem. Autors deva lielisku iespēju Kandavas novada bērniem un jauniešiem būt vieniem no pirmajiem, kuri iepazīstas ar šo grāmatu, Zantes pagasta kultūras...

Pagājušās nedēļas siltajās dienās, ne tikai silta saulīte sildīja mūsu centra bērnu sirdis, bet arī mūsu draugi no biedrības Laimīga sirds, kuru pārstāv Maria Mizula un Laura Pliča. Laimīga sirds mūs ir uzņēmusi savā draugu pulkā un aktīvi vēlās iepriecināt centra bērnus. Vakar pie mums ieradās draugu pulks, kas radīja bērniem lieliskas...

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību Kandavas novada vides labiekārtošanā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā, Kandavas novada iespēju fonds rīkoja projektu konkursu, kurā finansiālu atbalstu saņēma labāko projektu iesniedzēji. Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’, atbalstot Zantes pagasta bērnus iesniedza projektu ‘’Zantes pagasta, bērnu uzraudzības grupas...

Laime un patiess prieks! Viens no nozīmīgākajiem Latvijas Bērnu fonda projektiem, kas tiek īstenots jau kopš 1992.gada, ir vasaras atpūtas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Gadu gaitā uzkrātā pieredze ir vainagojusies ar arvien lielāku bērnu skaitu, kuri ik vasaru guvuši iespēju 10 dienas bez maksas atpūsties,...

Mūsu atbalsta centrs ir viens no 7 centriem Latvijā, kurš sniedz sociālpsiholoģisko rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem. Bērnu ikdiena paiet tiekoties ar speciālistiem, piedaloties dažādās radošajās nodarbībās, sporta nodarbībās. Bērni pie mums pavada 30 vai 60 dienas. Lai šīs dienas būtu jaukākas, krāsainākas, pozitīvām emocijām bagātākas,...

Mūsu centrā, bērnu ikdiena paiet kopā ar speciālistiem, kuri palīdz gan risināt problēmas, gan radīt prieku , aizrautīgās nodarbībās. Visi bērni ir talantīgi un prasmīgi, tikai katrs savā nozarē. Mūsu bērnu radītie darbi rada prieku viņos pašos un cilvēkos, kas ir apkārt. Mūsu sociālo audzinātāju...

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ turpina realizēt projektu "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/080. Projekta ietvaros, reizi nedēļa norisinās ‘’Fizisko aktivitāšu’’ bezmaksas nodarbības bērniem un jauniešiem. Atbalsta centra bērni ar lielu prieku bauda sporta nodarbības, kuras katru reizi tiek organizētas ar...

12. aprīlī Jūrmalas Alternatīvā Skola norisinājās „Labdarības diena”. Katra klase ar saviem audzinātājiem un skolotājiem visas dienas garumā veica kādu labu darbu. 9. Klase par savu labdarības mērķi izvēlējas nodibinājumu ''Zantes ģimenes atbalsta centru''. ''Skolēnus emocionāli aizkustināja šī iestāde un pozitīvais darbs, ko šis centrs sniedz vardarbībā cietušajiem...

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ laika posmā no 1.marta līdz 31. decembrim realizē kārtējo lielisko projektu, kas tiek finansēts ar A/S ‘’Latvijas valsts meži’’ Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv. Projekta ietvaros, atbalsta centrā,reizi nedēļa norisinās Kanisterapijas nodarbības. Speciālisti no Talsu kinoloģijas kluba ierodas...

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ sešu mēnešu garumā realizēja projektu ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’ (Nr.17-08-AL14-A19.2204-000006) Projekts tika realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma ‘’Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta...