Zantes ģimenes atbalsta centrs | Jaunumi
15348
paged,page-template,page-template-blog-large-image-simple,page-template-blog-large-image-simple-php,page,page-id-15348,paged-4,page-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Mūsu centrā, bērnu ikdiena paiet kopā ar speciālistiem, kuri palīdz gan risināt problēmas, gan radīt prieku , aizrautīgās nodarbībās. Visi bērni ir talantīgi un prasmīgi, tikai katrs savā nozarē. Mūsu bērnu radītie darbi rada prieku viņos pašos un cilvēkos, kas ir apkārt. Mūsu sociālo audzinātāju...

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ turpina realizēt projektu "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/080. Projekta ietvaros, reizi nedēļa norisinās ‘’Fizisko aktivitāšu’’ bezmaksas nodarbības bērniem un jauniešiem. Atbalsta centra bērni ar lielu prieku bauda sporta nodarbības, kuras katru reizi tiek organizētas ar...

12. aprīlī Jūrmalas Alternatīvā Skola norisinājās „Labdarības diena”. Katra klase ar saviem audzinātājiem un skolotājiem visas dienas garumā veica kādu labu darbu. 9. Klase par savu labdarības mērķi izvēlējas nodibinājumu ''Zantes ģimenes atbalsta centru''. ''Skolēnus emocionāli aizkustināja šī iestāde un pozitīvais darbs, ko šis centrs sniedz vardarbībā cietušajiem...

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ laika posmā no 1.marta līdz 31. decembrim realizē kārtējo lielisko projektu, kas tiek finansēts ar A/S ‘’Latvijas valsts meži’’ Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv. Projekta ietvaros, atbalsta centrā,reizi nedēļa norisinās Kanisterapijas nodarbības. Speciālisti no Talsu kinoloģijas kluba ierodas...

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ sešu mēnešu garumā realizēja projektu ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’ (Nr.17-08-AL14-A19.2204-000006) Projekts tika realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma ‘’Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta...

Kandavas novads dome 2017. gada 7. jūnijā sāka īstenot projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”. Nodarbības un seminārus varēja apmeklēt bez maksas ikviens Kandavas novada iedzīvotājs. 2018. gadā projekts turpināsies un Kandavas novada dome plāno rīkot dažādas fiziskās aktivitātes, nodarbības un seminārus. Un šogad nodarbības un...

Lieliskais Ziemassvētku laiks turpinās ar dažādiem viesiem, kuri iepriecina atbalsta centra bērnus. Jautru un atraktīvu vakaru mums sagatavoja viesi no AgirVision Robotu Skola stāstot par dažādu robotu izgatavošanu, dažādu vecumu bērniem. Kā arī, ļaujot būt dažādu kustīgo mantu pavēlniekiem. ...

Aizvadītajā nedēļā Zviedrijā, Gotlandes salā norisinājās labdarības koncerts, ar mērķi atbalstīt mūsu centru. Sniegt atbalstu palīdzot organizēt dažādas nometnes, papildterapijas un iegādājoties bērniem Ziemassvētku dāvanas. Liels paldies mūsu draugiem no organizācijas Lett U Hjelpe, kas sadarbībā ar citām Gotlandes organizācijām, uzņēmās iniciatīvu palīdzēt un atbalstīt mūs....

Ziemassvētku gaidīšans laiku esam sākuši ar ekskursiju uz Rīgu ar mūsu draugiem Julija Kuznecova. Piedzīvojumus meklējām Zinātnes zona, Latvijas Dabas Muzejs/ Latvian Museum of Natural History, @MelngalvjuNams un neizpalika arī vēdera prieki McDonalds, Riga, Latvia Paldies, par lielisko dienu! :)                          ...

Izpaust un saprast, savas emocijas un sajūtas caur mākslu, tāds ir viens no projekta '' Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem'' mērķiem. Bērni ar lielu aizrautību nodevās nodarbībām ar mālu. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē" https://ec.europa.eu/agricul…/rural-development-2014-2020_lv ...