Zantes ģimenes atbalsta centrs | Noslēdzies projekts ”Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem”
15854
post-template-default,single,single-post,postid-15854,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Noslēdzies projekts ”Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem”

Noslēdzies projekts ”Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem”

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ sešu mēnešu garumā realizēja projektu ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’ (Nr.17-08-AL14-A19.2204-000006) Projekts tika realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma ‘’Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija’’ apakšpasākuma ‘’Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ ) līdzfinansējumu.

Projekta laikā tika aizvadītas divdesmitdivas vizuāli plastiskās mākslas terapijas sesijas, kurās pielietotas daudzveidīgas mākslas terapijas tehnoloģijas- sausās un slapjās tehnikas, kolāžas, veidošana ar mālu, kas veicināja radošumu un spontanitāti, kā arī aktīvu verbālu un neverbālu līdzdalību mākslas terapijas procesā un, rosināja, visu mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu aktivāciju. Kas pozitīvi ietekmēja nodarbības dalībniekus.

MrFox-creative-therapy-for-children

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.