Zantes ģimenes atbalsta centrs | Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes krīzes centrs’’ uzsāk jauna projekta realizēšanu – ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’
15731
post-template-default,single,single-post,postid-15731,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes krīzes centrs’’ uzsāk jauna projekta realizēšanu – ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes krīzes centrs’’ uzsāk jauna projekta realizēšanu – ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’

Nodibinājums ”Zantes ģimenes krīzes centrs” sniedz sociālpsiholoģisko rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem no visas Latvijas. Sociālpsiholoģisko palīdzību krīzes centrā ik gadu saņem 210 bērni un pusaudži, un ne mazāk kā 36 mātes, kas ievietotas krīzes centrā, kā pavadones kopā ar saviem bēriem. Rehabilitācijas ietvaros bērni apmeklē klīnisko psihologu konsultācijas, tiekas ar sociālajiem darbiniekiem, sadarbojas ar sociālajiem audzinātājiem. Paralēli izstrādātajai valsts programmai, krīzes centra speciālisti cenšas realizēt dažādas papildmetodes, lai iemācītu, uzlabotu, palīdzētu un sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku palīdzību šiem bērniem, kuri cietuši seksuālajā, emocionālajā vai fiziskajā vardarbībā. Lai bērns izejot no krīzes centra jūtas kādam piederīgs, spēj izprast savas emocijas un māk tās kontrolēt, lai bērns jūtas laimīgāks un cerīgāks. Lai bērns apgūtu prasmi sadzīvot un dzīvot ar apkārtējiem – vienaudžiem un pieaugušajiem.

Šajā projektā vēlamies realizēt mākslas terapiju ciklu, kur mākslu un radošo procesu izmanto terapeitiskā jeb ārstnieciskā nolūkā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Iemāca paaugstināt pašvērtējumu, veicināt pozitīva paštēla veidošanos.

Projekts ‘’Mākslas terapija vardarbībā cietušiem bērniem’’ tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma ‘’Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija’’ apakšpasākuma ‘’Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ ) līdzfinansējumu.

lv_id_logo_1228bPrint

 

 

leader_logo_318df

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.