Zantes ģimenes atbalsta centrs | Jaunumi
15348
paged,page-template,page-template-blog-large-image-simple,page-template-blog-large-image-simple-php,page,page-id-15348,paged-4,page-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jauns projekts, jaunas iespējas Zantes pagasta jauniešiem. Brīvā laika aktivitātes nodibinājumā ''Zantes ģimenes atbalsta centrs'' Projekts tiek realizēts pateicoties: Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ...

Otrajā adventē tika aizvadīts burvīgs pasākums, projekta Lett U Hjelpe ( Viegli palīdzēt no zviedru val. ) piecu gadu jubilejas koncerts. Lett U Hjelpe ir piecus gadus atpakaļ izveidots sadarbības projekts starp nodibinājumu ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ un divām māsām Charlotte österholm un Carina österholm no Zviedrijas, Gotlanes salas, ar mērķi...

Tu esi Latvija, mēs esam Latvija, mūsu bērni ir Latvija! Daudz laimes mums , mūsu brīvības dzimšanas dienā! ...

Lielisku rudens pēcpusdienu mums sagādāja Latvijas bērnu fonds, sadarbībā ar dzejnieku Normundu Beļski, aicinot uz savas jaunās grāmatas prezentāciju ‘’Vectētiņa brīnumu lāde’’ atvēršanas svētkiem. Autors deva lielisku iespēju Kandavas novada bērniem un jauniešiem būt vieniem no pirmajiem, kuri iepazīstas ar šo grāmatu, Zantes pagasta kultūras...

Pagājušās nedēļas siltajās dienās, ne tikai silta saulīte sildīja mūsu centra bērnu sirdis, bet arī mūsu draugi no biedrības Laimīga sirds, kuru pārstāv Maria Mizula un Laura Pliča. Laimīga sirds mūs ir uzņēmusi savā draugu pulkā un aktīvi vēlās iepriecināt centra bērnus. Vakar pie mums ieradās draugu pulks, kas radīja bērniem lieliskas...

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību Kandavas novada vides labiekārtošanā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā, Kandavas novada iespēju fonds rīkoja projektu konkursu, kurā finansiālu atbalstu saņēma labāko projektu iesniedzēji. Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’, atbalstot Zantes pagasta bērnus iesniedza projektu ‘’Zantes pagasta, bērnu uzraudzības grupas...

Laime un patiess prieks! Viens no nozīmīgākajiem Latvijas Bērnu fonda projektiem, kas tiek īstenots jau kopš 1992.gada, ir vasaras atpūtas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Gadu gaitā uzkrātā pieredze ir vainagojusies ar arvien lielāku bērnu skaitu, kuri ik vasaru guvuši iespēju 10 dienas bez maksas atpūsties,...

Mūsu atbalsta centrs ir viens no 7 centriem Latvijā, kurš sniedz sociālpsiholoģisko rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem. Bērnu ikdiena paiet tiekoties ar speciālistiem, piedaloties dažādās radošajās nodarbībās, sporta nodarbībās. Bērni pie mums pavada 30 vai 60 dienas. Lai šīs dienas būtu jaukākas, krāsainākas, pozitīvām emocijām bagātākas,...

Mūsu centrā, bērnu ikdiena paiet kopā ar speciālistiem, kuri palīdz gan risināt problēmas, gan radīt prieku , aizrautīgās nodarbībās. Visi bērni ir talantīgi un prasmīgi, tikai katrs savā nozarē. Mūsu bērnu radītie darbi rada prieku viņos pašos un cilvēkos, kas ir apkārt. Mūsu sociālo audzinātāju...

Nodibinājums ‘’Zantes ģimenes atbalsta centrs’’ turpina realizēt projektu "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/080. Projekta ietvaros, reizi nedēļa norisinās ‘’Fizisko aktivitāšu’’ bezmaksas nodarbības bērniem un jauniešiem. Atbalsta centra bērni ar lielu prieku bauda sporta nodarbības, kuras katru reizi tiek organizētas ar...