Zantes ģimenes atbalsta centrs | Brīvprātīgais darbsVolunteers work
315
page-template-default,page,page-id-315,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Brīvprātīgais darbsVolunteers work

Izmanto savu iespēju – kļūsti par brīvprātīgo!

Brīvprātīgais darbs ir pieredze, piedzīvojums un nopietna iespēja padarīt sabiedrību un pasauli labāku.

Arī Tu, strādājot brīvprātīgo darbu, vari palīdzēt cilvēkiem, kam nepie­ciešams atbalsts. Tā ir iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Lai iesaistītos brīvprātīgā darbā valodas zināšanām vai izglītībai nav nozīmes. Ikviens, kurš patiesi vēlas mainīt sevi un pasauli sev apkārt, padarīt kādu sirsniņu laimīgāku un priecīgāku var iesais­tīties . Zvani pa tlr. 26353631 vai piesakies pa e-pastu – zanteberniem@inbox.lv

Lai veicinātu jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, aicinām izmantot NVA projektu http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#13

ATBALSTS JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM un pieteikties kā brīvprātīgajam mūsu centrā

Brīvprātīgā darba mērķa grupa:

Jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri :

– izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;

– atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;

– atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.Take your chance – became a volunteer!

Volunteer work is a great experience and opportunity to make the world and society better.

And you, working as a volunteer, can help to those people who needs succor. It is great chance to get new experience and competences.

To become a volunteer, your language knowledge or educational level does not make a big sense. Everyone who really wants to change himself and a world around him, to warm the cockles of one’s heart, can join our crew. Please contact us by phone +371 26353631 or via email – zanteberniem@inbox.lv.

To espouse youth unemployed activity in sake of society, we appeal to use project of State Employment Agency – http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#13

Support to youth volunteers work – just announce as volunteer in our Center.

 

Target group to volunteers work:

youth in age of 18 – 24, who are registered in State Employment Agency as unemployed person and who:

– has made a wish to take a part in volunteers work and it is registered in system;

– are registered in State Employment Agency’s branch, in which territory will be organized a measures.

– matches to named wishes of association or foundation regarding to unemployed education or experience level.